Na początku grudnia 2019 wraz z innymi wykonawcami uczestniczyliśmy w wymianie podajników ślimakowych na działającej instalacji produkcyjnej polipropylenu. Na wymianę starych i montaż nowych urządzeń mieliśmy niespełna 60 godzin, w tym uczestnictwo w testach uruchomieniowych.

Naszym zadaniem był transport pionowy i poziomy dwóch nowych przenośników proszku z poziomu zero na poziom instalacji ok 20m n.p.t., demontaż ścian dekompresyjnych na budynku granulacji, demontaż starych przenośników, montaż w ich miejsce nowych oraz większość prac mechanicznych.

W tym samym czasie trwały prace innych branż wykonywane przez inne firmy wykonawcze w branży elektrycznej i automatycznej. Prace zostały wykonane z pełnym sukcesem w wymaganym przez zamawiającego czasie i zgodnie z zamówieniem.