Rok 2020 rozpoczął się kolejnym sukcesem.

Nasz kluczowy klient zlecił nam nowe zadanie w formule EPC (zaprojektuj i wybuduj) zabudowy i instalacji nowych punktów poboru prób gazów wybuchowych i palnych na drugiej instalacji produkcyjnej. Jest to znacznie większe wyzwanie niż pierwszy etap zadania, realizowanego od sierpnia 2019.

Aktualnie musimy się zmierzyć ze znaczną zawartością wody w gazach próbkowanych, a to ze względu na konieczność osuszenia ich przed wprowadzeniem próbek na chromatografy w laboratorium oraz ze względu na ryzyko zamarzania na instalacji. Usuwanie wody będzie miało kluczowe znaczenie dla procesu poboru prób. Poza odwadniaczami zastosujemy układ chłodniczy obniżający temperaturę próbkowanego gazu do 4 st. C. Całość nowej instalacji będzie grzana.

Pierwszy etap zadania zrealizujemy do końca kwietnia 2020 roku. W jego ramach zrealizujemy dokumentację wykonawczą, klasyfikację stref zagrożonych wybuchem i analizę HAZOP oraz dostarczymy kluczowe komponenty nowej instalacji.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.