Punkty poboru prób gazów wybuchowych i palnych

Punkty poboru prób gazów wybuchowych i palnych

W ostatnich dniach sierpnia nasz kluczowy klient ponownie obdarzył nas zaufaniem zlecając nam projekt w formule EPC (zaprojektuj i wybuduj). Będziemy odpowiedzialni za zabudowę i instalację nowych punktów poboru prób gazów wybuchowych i palnych na instalacjach...
Węzeł dozowania dodatku do procesu polikondensacji.

Węzeł dozowania dodatku do procesu polikondensacji.

W dniu 14 czerwca 2019 r. miał miejsce rozruch węzła dozowania nowego dodatku w procesie produkcji polimeru. Nasz kluczowy klient z sukcesem zakończył kolejną inwestycję. Inwestycja została zrealizowana na bazie przygotowanej przez nas dokumentacji projektowej. Miło...
Modernizacja systemu chłodzenia

Modernizacja systemu chłodzenia

Pozyskaliśmy zamówienie na wykonanie projektu modernizacji systemu chłodzenia wody DEMI. Przedsięwzięcie będziemy realizować na terenie instalacji NTO w Bydgoszczy. Projekt zostanie wykonany za pomocą technologii 3D z zastosowaniem systemu Plant 3D AutoDESK na bazie...
Funkcja Kierownik Projektu

Funkcja Kierownik Projektu

Od połowy maja 2019 r. pełnimy funkcję Kierownika Projektu na terenie przemysłowym Anwil S.A. we Włocławku. W ramach realizacji zlecenia odpowiadamy również za zapewnienie obsługi inspektorskiej i nadzoru BHP na terenie budowy.