Skaning laserowy instalacji

Skaning laserowy instalacji

Po raz kolejny w nowym przedsięwzięciu projektowym wykorzystujemy skaning laserowy instalacji. Dotychczas wykonane projekty ugruntowały nas w zasadności i korzyściach płynących z tego rodzaju inwentaryzacji. Dodatkowo w obecnej sytuacji jaką mamy jest to tym bardziej...
Kolejny etap współpracy z Air Products

Kolejny etap współpracy z Air Products

Protech w ramach zamówienia z Air Products (dawniej ACP/Carbowil) zaprojektował układ rurociągów dwutlenku węgla ze stokażu do nowo budowanej Hali Suchego Lodu. W zakresie projektu było doprowadzenie ciekłego CO2 ze zbiornika kulistego przez przepływomierz rurociągiem...
Współpraca z Air Products

Współpraca z Air Products

Protech kontynuuje swoje działania dla Air Products (dawniej ACP/Carbowil) w zakresie kierowania projektem oraz zapewnienia Inwestorowi inspektorów nadzoru w branżach konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjno-sanitarnej oraz elektrycznej, jak również inspektora nadzoru...
2 mln zł ubezpieczenia OC

2 mln zł ubezpieczenia OC

Początek roku 2020 obfituje nie tylko w nowe wyzwania zawodowe, ale również w znaczne zmiany dotyczące funkcjonowania firmy. Zwiększyliśmy swoje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej wykonawcy robót budowlano montażowych z 1.000.000 zł do...
Nowe punkty poboru prób gazów

Nowe punkty poboru prób gazów

Rok 2020 rozpoczął się kolejnym sukcesem. Nasz kluczowy klient zlecił nam nowe zadanie w formule EPC (zaprojektuj i wybuduj) zabudowy i instalacji nowych punktów poboru prób gazów wybuchowych i palnych na drugiej instalacji produkcyjnej. Jest to znacznie większe...
Wymiana podajników ślimakowych

Wymiana podajników ślimakowych

Na początku grudnia 2019 wraz z innymi wykonawcami uczestniczyliśmy w wymianie podajników ślimakowych na działającej instalacji produkcyjnej polipropylenu. Na wymianę starych i montaż nowych urządzeń mieliśmy niespełna 60 godzin, w tym uczestnictwo w testach...