Początek roku 2020 obfituje nie tylko w nowe wyzwania zawodowe, ale również w znaczne zmiany dotyczące funkcjonowania firmy.

Zwiększyliśmy swoje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej wykonawcy robót budowlano montażowych z 1.000.000 zł do kwoty gwarancyjnej 2.000.000 zł. Była to decyzja będąca rezultatem rosnącej ilości zamówień i realizowanych projektów, oraz coraz większych ich wartości.

Wspomnianą zmianę traktujemy jako kolejny krok w rozwoju firmy. Dziękujemy za Wasze zaufanie!

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.