Protech wspólnie z firmą TTU Urbanowicz realizuje zadanie w zakresie dokumentacji projektowej blisko 1,5 km rurociągu pary 4,0 MPa z zakładu energetycznego do przyszłej instalacji produkcyjnej nawozów.

Projekt obejmuje branżę konstrukcyjno-budowlaną w zakresie analizy istniejących konstrukcji wsporczych, konstrukcje podprać, podesty obsługowe, fundamenty pod urządzenia technologiczne oraz branżę mechaniczną rurociągów. Projekt będzie realizowany w 3D na bazie inwentaryzacji w postaci skanu laserowego istniejących obiektów.

Zespół projektowy rozpoczął już wstępne czynności zmierzające do efektywnego wykonania pierwszego etapu, czyli koncepcji przebiegu rurociągu wraz z wyprzedzeniami materiałowymi.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.