W ostatnich dniach sierpnia nasz kluczowy klient ponownie obdarzył nas zaufaniem zlecając nam projekt w formule EPC (zaprojektuj i wybuduj). Będziemy odpowiedzialni za zabudowę i instalację nowych punktów poboru prób gazów wybuchowych i palnych na instalacjach produkcyjnych Klienta. Zadanie realizujemy w kilku etapach. W ramach pierwszego z nich – poza dokumentacją wykonawczą, będziemy odpowiedzialni za klasyfikację stref zagrożonych wybuchem i analizę HAZOP.