Modelowanie 3D stało się naszym standardem. 
Przyspiesza ono, jak i ułatwia projektowanie obiektów zarówno kubaturowych, jak i procesowo-technologicznych. 

Na załączonej grafice można zobaczyć istniejącą, projektowaną infrastrukturę zakładu produkcji ciekłego dwutlenku węgla oraz suchego lodu. 

Ponad 60% pokazanych tu obiektów i instalacji to nasze projekty. Pozostałe są skutkiem połączenia inwentaryzacji laserowej i umiejętnego modelowania. 

Nie sposób nie pochwalić tutaj naszych pracowników. Także bardzo im dziękujemy! 🙂