Wykorzystując chmurę punktów uzyskaną ze skaningu laserowego istniejących obiektów produkcyjnych, wyznaczamy kierunki modernizacji oraz rozbudowy kluczowych instalacji naszych Klientów.

Dzięki zacieśnianiu współpracy z podmiotami wyspecjalizowanymi w projektowaniu i dostarczaniu rozwiązań dla transportu materiałów sypkich, proponujemy kompletne rozwiązania nie tylko w zakresie modyfikacji procesów technologicznych, ale również rozbudowy węzłów magazynowania i dystrybucji surowców. Nie ograniczamy się tylko do obszaru na którym prowadzony jest proces produkcyjny, zwracamy szczególną uwagę, w jaki sposób realizowany i kontrolowany jest sprawny i efektywny ekonomicznie przepływ surowców, materiałów, wyrobów gotowych.

Nasz ciągle podnoszący kompetencje Zespół, gwarantuje naszym Klientom, że żaden aspekt projektu nie zostanie pominięty.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.