Modelowanie 3D

Modelowanie 3D

Modelowanie 3D stało się naszym standardem. Przyspiesza ono, jak i ułatwia projektowanie obiektów zarówno kubaturowych, jak i procesowo-technologicznych.  Na załączonej grafice można zobaczyć istniejącą, projektowaną infrastrukturę zakładu produkcji ciekłego...
Współpraca z T.T.U.

Współpraca z T.T.U.

Protech wraz z partnerem wykonawczym T.T.U. Urbanowicz Zdzisław sp. z o.o. realizuje dwa zadania modernizacyjne na instalacjach polietylenu i polipropylenu w Basell Orlen Polyolefins. Na ostatnim spotkaniu koordynacyjnym służby BHP inwestora udzieliły oficjalnej...