W ostatnim czasie podjęliśmy decyzję o doskonaleniu sposobu współpracy międzybranżowej nad projektami.

Wdrożone do tej pory narzędzia CAD wraz z BIM 360 pozwolą nam na znacznie szybsze, precyzyjne i celne działania w zakresie koordynacji skomplikowanych projektów potrzebujących wielopoziomowych uzgodnień i weryfikacji.

Navisworks stał się główną platformą wymiany danych między branżami. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych pracowników działania mają nie tylko znamiona zarządcze, ale także posiadają silne wsparcie „od dołu”. Jest to więc przede wszystkim sukces zespołu, a nie sukces zarządu. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy!

Dzięki takiej współpracy osiągamy kolejny cel w jednym z kluczowych zadań projektowych związanych z modernizacją układów transportu i dozowania surowców do procesu produkcyjnego.

Zrzut ekranu dołączony do niniejszej publikacji to dzieło stworzone głównie przez technologa, konstruktora i mechanika. Wszystko w pełni spójnym środowisku Autodesk.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.