Nasz klient wznowił projekt budowy hali suchego lodu, dla którego wykonywaliśmy dokumentację pętli gazowego i ciekłego dwutlenku węgla. Aktualnie będziemy projektować połączenie rurociągów kolektorowych 4” i 14” z kilkunastoma urządzeniami służącymi do produkcji suchego lodu. Ze względu na niską temperaturę medium projekt obejmuje niełatwe zagadnienia kriogeniczne, eliminację mostków termicznych, zapobieganie ryzyku kondensacji pary wodnej na instalacji, właściwą izolację zimnochronną. Projekt będzie wykonywany w przestrzeni trójwymiarowej z wykorzystaniem oprogramowania Plant 3D AutoDESK.