2 mln zł ubezpieczenia OC

2 mln zł ubezpieczenia OC

Początek roku 2020 obfituje nie tylko w nowe wyzwania zawodowe, ale również w znaczne zmiany dotyczące funkcjonowania firmy. Zwiększyliśmy swoje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej wykonawcy robót budowlano montażowych z 1.000.000 zł do...
Nowe punkty poboru prób gazów

Nowe punkty poboru prób gazów

Rok 2020 rozpoczął się kolejnym sukcesem. Nasz kluczowy klient zlecił nam nowe zadanie w formule EPC (zaprojektuj i wybuduj) zabudowy i instalacji nowych punktów poboru prób gazów wybuchowych i palnych na drugiej instalacji produkcyjnej. Jest to znacznie większe...
Wymiana podajników ślimakowych

Wymiana podajników ślimakowych

Na początku grudnia 2019 wraz z innymi wykonawcami uczestniczyliśmy w wymianie podajników ślimakowych na działającej instalacji produkcyjnej polipropylenu. Na wymianę starych i montaż nowych urządzeń mieliśmy niespełna 60 godzin, w tym uczestnictwo w testach...