Węzeł dozowania dodatku do procesu polikondensacji.

Węzeł dozowania dodatku do procesu polikondensacji.

W dniu 14 czerwca 2019 r. miał miejsce rozruch węzła dozowania nowego dodatku w procesie produkcji polimeru. Nasz kluczowy klient z sukcesem zakończył kolejną inwestycję. Inwestycja została zrealizowana na bazie przygotowanej przez nas dokumentacji projektowej. Miło...