Modernizacja systemu chłodzenia

Modernizacja systemu chłodzenia

Pozyskaliśmy zamówienie na wykonanie projektu modernizacji systemu chłodzenia wody DEMI. Przedsięwzięcie będziemy realizować na terenie instalacji NTO w Bydgoszczy. Projekt zostanie wykonany za pomocą technologii 3D z zastosowaniem systemu Plant 3D AutoDESK na bazie...
Funkcja Kierownik Projektu

Funkcja Kierownik Projektu

Od połowy maja 2019 r. pełnimy funkcję Kierownika Projektu na terenie przemysłowym Anwil S.A. we Włocławku. W ramach realizacji zlecenia odpowiadamy również za zapewnienie obsługi inspektorskiej i nadzoru BHP na terenie budowy.