Pozyskaliśmy zamówienie na wykonanie projektu modernizacji systemu chłodzenia wody DEMI. Przedsięwzięcie będziemy realizować na terenie instalacji NTO w Bydgoszczy. Projekt zostanie wykonany za pomocą technologii 3D z zastosowaniem systemu Plant 3D AutoDESK na bazie modelu powstałego ze skanu laserowego. Zapewni to dużą dokładność, wyeliminuje uciążliwą inwentaryzację oraz pozwoli na analizę kolizji w Navisworks. Zakładany termin realizacji wynosi 8 tygodni.